Напредни уреди за контрола на пристап. Корисни за стамбени згради и деловни објекти.